I den private pasningsordning  Naturhavensbørn arbejdes der også ud fra den styrkede pædagoiske lærerplaner:


  • Alsidig, personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab


Det pædagogiske grundlag er udgangspunktfor arbejdet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.


  •