Tumle certificeret børnepasser.

At være certificeret Tumle Børnepasser betyder at jeg er blevet undervist detaljeret i den Grundmotoriske udvikling 0-3 år. Herunder forskellige motoriske kompensationer og generelle anbefalinger ift at se og arbejde med motoriske ubalancer.

Yderligere har jeg været igennem en detalgeret gennemgang af vores sansesystemer og masser af foreslag til aktiviteter der stimulerer de forskellige sanser og udfordrer barnet på passende motorisk niveau.


- Dybdegående forståelse for grundmotorisk udvikling 0-3 år
- Viden om bevægekvalitet og hvordan der kan arbejdes hermed ift. at hjælpe barnet videre til næste motoriske færdigheder
- Viden om Sansestimulering og Sanseintegration
- Inspiration til lege og aktiviteter som nemt integreres i hverdagen