Natur Børnepasser - certificeret Grønne Spirer.Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for dagplejere, private pasningsordninger, vuggestuer og børnehaver. Grønne Spirer fokuserer på udeliv, natur og miljø og en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne.


Natur, udeliv og science.

Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for private pasningsordninger, dagplejere og børneinstitutioner, og vi har siden 2006 været afsæt for natur, udeliv og science i de danske dagtilbud.

Grønne Spirer er lig med sunde og glade børn med røde kinder og snavsede fingre. Det er nysgerrige voksne, der oplever og undres med børnene.


Nysgerrighed og leg i naturen.

Den styrkede pædagogiske læreplan er en central del af Grønne Spirers arbejde. Trivsel og leg er i højsædet, og vi flytter læringsmiljøerne udenfor, når naturen bliver inviteret ind på legepladsen og børnene bliver inviteret ud i naturen.

Bæredygtighed er et nyt begreb i læreplanen, og nærhed til naturen skaber nysgerrighed og ansvarsfølelse hos såvel børn som voksne. Derfor arbejder børn og voksne sammen om, at fylde komposten, lære om vandets vej, spise af naturen og skabe biodiversitet på udeområderne.NATUREN OG HVORFOR VI ER SÅ MEGET UDENFOR.


Jeg mener natur, motion, leg og frisk luft er vigtig i et godt og sundt børneliv.

Megen tid og aktivitet i naturen giver stærkere, sundere og oftere normalvægtige børn med sænket risiko for type 2-diabetes.

Børn som tilbringer meget tid udendørs danner mere D-vitamin og sover bedre end børn der ikke tilbringer tilsvarende tid udendørs.

Naturen giver børnene bedre plads, frisk luft og lys, mindre støj, færre konflikter og stimulerer også børns kreativitet.

Behovet for naturen er grundlæggende for os alle børn som voksne.

Derudover har aktivitet i naturen en positiv effekt på børns indlæringsevne, opmærksomhed og intellektuelle færdigheder.


DERFOR ER VI UDE DET MESTE AF DAGEN ;)